یک دختر ایرانی

بقیه روز با يه آهنگ وحشتناک قشنگ

سلام
امروز بعد از اينکه رفتم آفلاين رفتم تو اتاقم و کمی ميوزيک گوش دادم؛ بعد از اون دوستم دوباره اومد خونمون و ما نشستيم غذا خورديم(البته اون برای من غذا درست کرد چون من بلد نيستم) و بعد هم رفتيم آنلاين و اون دوستم که پس فردا داره ميره ايران و کلی اذيت کرديم و ديديم که اون به ما زنگ زده و داره برامون ماجرا رو تعريف ميکنهما هم قرار شد بش نگيم که ما بوديم. بعد دلمون برای موزکهای ايرانی که در ايران هستند تنگ شد و رفتيم حسام الدين سراج گوش داديم و بعد رفتيم تو اتاق و طبق معمول نشستيم و آهنگ گوش داديم و رقصيديم و حرف زديم و طبق معمول فقط در يک مورد صحبت کرديم که قبلا توضيح دادم موضوعه چی بود؛ يکی از دوستای دوستم(همون که چند روز پيشا اومده بود دنبال دوستم مدرسه)گرفته بود که حسابی آبم و اورد؛ آهنگ خدا بود اسمش نميدونم چی بود ولی ميگفت:
please forgive me
don't deny me
.....
آهنگ وحشتناک بودخيلی قشنگ بود.
بعد هم نشستيم و شروع کردم بازم خل شدن و حافظ خوندن و بعد هم يه فال ورق گرفتيم.
ميدونيد من موندم که چه جورياست که اينا فقط کارت هستند ولی وحشتناک درست هستند يعنی من که اصلا به فال و اينجور چيزا(غير از فال حافظ)اعتقاد نداشتم موندم؛ حتی چند بار هم گرفتيم دقيقا درست بود؛ ميدونيد شايد تو خود ما يه نيرويی هست که ميدونيم چی ميشه و جريان چيه و از اين حرفا و ورق و اينا هم فقط يه وسيله هستند چون خودمون راه استفاده مستقيم از اون نيرو رو قبول نداريم.
تا حالا کتاب اسرار فال ورق و خوندين؟؟؟بر خلاف اسمش يه کتاب معنوی بود؛ تو اون کتاب يه چيز جالب گفته بود؛ که هر سال ۴ فصل است و هر دست ورق ۴ تا چيز داره(منظورم گشنيز و پيک و دل و خشت است)؛ هر کدوم از اينا غير از خود تکش ۱۲ تا است که مساوی ماههای سال است و علاوه بر اين اگر اونا رو جمع کنيد جمع شماره های ورقها ميشه ۳۶۵ که مساوی با روزهای سال؛ جالبه نه؟؟؟؟؟هرکسی ورق و اختراع کرده خيلی مخ بوده؛ ولی واقعا جريان اين فالش چيه که درست در مياد؟؟از يه طرف ميخوام انکارش کنم آخه با عقلم جور در نمياد از يه طرف هم هر چی ميگه درسته پس در اينجا آرايه پارادوکس ديده ميشود.
بعد از اون ساعت ۱۰ بود که مامان دوستم اومد دنبالش و رفت خونه دوستم و سلش و سی ديهاش پيش من موند که برای اون دوستم که داره ميره ايران چند تا سی دی برن کنم.
اون دوستم که داره ميره ايران هم زنگ زد برای خداحافظی.
من الان بايد برم بقيش و بعدا مينويسم.
خوش باشيد.
+ Persian Girl ; ۱٠:٠۱ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٩ امرداد ،۱۳۸۱
comment نظرات ()