یک دختر ایرانی

جمله + /۲۳

من به توانايی های خود ايمان دارم
هر چه را که اراده کنم
می توانم به دست آورم
من به خود اعتماد دارم
و موفق ميشوم.


+ Persian Girl ; ۱٠:۱۳ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٩ امرداد ،۱۳۸۱
comment نظرات ()