یک دختر ایرانی

از طرف يک دوست

سلام
اون دوستم يادتونه که اون شعر ديشبی و گفته بود ,امروز يه شعر ديگه برام فرستاده بود که دوست دارم اينجا بنويسمش.


بهت ميگم دوست دارم
بهت ميگم پيشم بمون

بهت ميگم از عاشقی
هر چی می خوای برام بخون

بهت ميگم که پيشتم
از اينجا تا هر جا بگی

بهت ميگم ياورتم
تو غصه و تو زندگی

بهت ميگم به يادتم
هميشه , در هر کجا

بهت ميگم نشه بری
يه روزی بی سر و صدا

بهم بگو که نميری
بهم بگو که پيشمي

بهم بگو دوسم داری
حتی اگه باشه کمی

بهم بگو که از يادت
نميشه که روزی برم

بهم بگو که نميشه
روزی بگی مسافرم

ميگم اگه شما يه همچين دوست با احساسی داشتين چيکار ميکردين؟
عکس زير هم يه جورايی مربوط به دوستی و اينا بود ,برا همين اينجا گذاشتمش.

+ Persian Girl ; ٢:٥۸ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢ تیر ،۱۳۸۱
comment نظرات ()