یک دختر ایرانی

دعوا ...........آرامش

سلام
امروز بازم با بابام دعوام شد, و بازم دعوامون سر نمره بود ,من رفتم تو اتاق و رفتم زير پتو و تا تونستم گريه کردم, بعد برای يک لحظه سرم و از پتو بيرون اوردم و جمله های مثبتی که به در و ديوار اتاقم آويزونن و ديدم ,بعد يادم اومد که من انسان ديگری شده ام و يکی از جمله ها را که ميگفت :"من در هر شرايطی آرامش خود را حفظ ميکنم" را خوندم و يک نفس عميق کشيدم و خودم را رها کردم.با بازدمم همه مشکلات و ناراحتی هام و خالی کردم و آزاد و رها شدم. بعد اون جمله ای را که ميگويد من همه را ميبخشم و خود را رها ميسازم را خواندم ولی نتونستم خودم و راضی کنم که بابام و ببخشم ,يعنی بخشيدمش ولی هنوز باش حرف نميزنم و من تصميم گرفتم که از امروز به بعد يک جمله مثبت اينجا بنويسم.
راستی يه سوال با آدمای بی منطق چه جوری بايد رفتار کرد؟
+ Persian Girl ; ۱٢:٥٠ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢ تیر ،۱۳۸۱
comment نظرات ()