یک دختر ایرانی

تنها حرف حساب اين وبلاگ

در زندگی ناگريز از انتخابهايی هستيم که آسان نيستند.
از آن هراسانيم که هر تصميم ما، آزرده کند کسی را که دوست ميداريم .
در چنين لحظاتی است که بايد درون را بنگريم و به ندای دل گوش بسپاريم ،
اگر تنها نگران خواسته های ديگران باشيم و احساسات خود را ناديده بگيريم،
به شادی حقيقی دست نخواهيم يافت‌.
به همان ندايی گوش کن که به درستی آن باور داری‌ ،
و استوار از آن دفاع کن.
آری ،اگر چنين کنی شادمان خواهی زيست.

بتانی جين برويک
+ Persian Girl ; ۳:۱۳ ‎ب.ظ ; جمعه ۱۸ امرداد ،۱۳۸۱
comment نظرات ()