یک دختر ایرانی

اگر شناسنامه نداشتي، فكر مي كردي چند ساله اي؟

سلام
امروز تو شفا يه چيز خيلی قشنگ ديدم, گفتم که اينجا بنويسمش:
"شبها را با ستارگانش سر كن
نه با تاريكيهايش


عمرت را با لبخندهايت بشمار
نه با اشكهايش
و نه با سالها
اگر شناسنامه نداشتي، فكر مي كردي چند ساله اي؟ اين عددي كه مي گويي سن واقعي توست."

از این خیلی خوشم اومد و بعد با خودم گفتم اگر شناسنامه نداشتم چند ساله بودم؟
و به اين نتيجه رسيدم که در اون صورت گاهی کودکی ۵ ساله ,گاهی نوجوانی ۱۳ ساله و گاهی دختری ۲۵ ساله بودم ولی هيچ کس اين را در نمی يافت چرا که همه مرا دختری ۱۶ ساله ميشناسند و براشان مهم نيست که من چه فکر ميکنم درباره سننم ,آنها يک دختر ۱۶ ساله را ميخواهند ولی من قبول دارم و فکر ميکنم که:

We cannot
listen to what
others want us
to do
We must listen
to ourselves
society
family
friends
mated
do not know what
we must do
only we know
and only we
can do what is
right for us
so start
right now
You will need to
work very hard....
You will need to
overcome many obstocles
You will need to go
against the better
judgment of many people
and you will need to
bypass their prejudices
But you can have
whatever you want
if you
try hard
enough
So start right now and
You will live
a life designed
by you and for you
and you will love
your life.
آره ,طوری زندگی کنید که میخواهید.
راستی مثل اينکه امشب هم خواب نصيب ما نشد.
+ Persian Girl ; ۱:٤٢ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢ تیر ،۱۳۸۱
comment نظرات ()