یک دختر ایرانی

اگر بدانی که کيستی...

سلام
امروز ميخواستم برم بدوم بابام گفت نهميگم چرا ميگه چون از ديروز که بت گفتم از خيابان اصلی بری از فرعي ها رفتی ؛بعد اومدم انکار کنم ديدم ديروز خودم گفتم که از کجا رفتم برا همين ديگه هيچی نگفتم.
از اينا که بگذريم از اين شعر خوشم اومد اينجا ميذارمش:
If you know
Who you are and
What you want and
Why you want it
And if you have
Confidence in yourself and
A strong will to obtain your desires and
A very positive attitude
You can make
Your life
Yours.
....if you ask
از این خیلی خیلی خوشم اومد.

+ Persian Girl ; ٥:۳۸ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٤ تیر ،۱۳۸۱
comment نظرات ()