یک دختر ایرانی

جمله +/۵

من يقين دارم که آرزوهايم به وقوع می پيوندد.

+ Persian Girl ; ۱۱:۱٤ ‎ق.ظ ; جمعه ٧ تیر ،۱۳۸۱
comment نظرات ()