یک دختر ایرانی

جمله +/۸

روز به روز بر جسم و روح خود تسلط بيشتری ميابم.

+ Persian Girl ; ٩:٥۳ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱٠ تیر ،۱۳۸۱
comment نظرات ()